Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 09.03.20 gatelys

Sted: Lotunet 28

Hei, gatelys utenfor enebolig Lotunet 28 fungerer ikke i flere uker. Vanligvis det slås på samme tidspunkt som alle andre gatelys i gata, men da slås av etter 1-2 timer og fungerer ikke hele natta. Det blir veldig mørkt og ikke trivelig på dette område da.

Kommentar fra kommunen:
Beskjed er gitt Nettservice

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune