Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 04.03.20 gatelys

Sted: Rabbaveien 84

Gatelys er fortsatt ikke fikset. Ble meldt inn for snart 4mnd siden.

Kommentar fra kommunen:
Melding sendt Nettservice

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune