Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 04.03.20 gatelys

Sted: Ã…dalsveien 625 3525 Hallingby

Lys virker ikke på bussholdeplassen.

Kommentar fra kommunen:
Melding gitt Nettservice

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune