Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 03.03.20 Hull i vei

Sted: Kryss Kong Rings gate/Kongensgate

Dype spor i fortgjengerfelt

Kommentar fra kommunen:
Vi ser på saken. Eventuelle hull lappes når forholden tillater det

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune