Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 03.03.20 Hull i vei

Sted: Hensmoveien

Hensmoveien er i elendig forfatning med mange hull langs særlig h side av veien som begynner å bli større og dypere. Disse er meldt fra om tidligere men det gjøre ikke noe med det. Flere har jhatt uhell på grunn av veien og den er farlig for syklister. Det er ansvarsløst av kommunen å ikke sette veien i stand. Hull under kulvert for E16 og stort sett langs hele veien fra innkjørsel til Spenncon.

Kommentar fra kommunen:
Slaghull vil bli lappet ved neste lapperunde

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune