Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Ubehandlet 28.02.20 Hull i vei

Sted: Støalandet

Det er hullete og vanskelig å sykle å kjøre igjen langs elven, dessuten støver det veldig langs veien


Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune