Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 27.02.20 Hull i vei

Sted: Hensmoveien

1) Hele veien er i dårlig forfatning og blir verre etter regn. Da kan det dannes farlige hull. 2) Det er flere store hull på veien i dag. Vei jernbanesporet, etter kulverten under veien, og generalt langs og på kryss av hele veien. 3) det er ikke skiltet noe sted at veien er dårlig og mangelfullt vedlikeholdt.

Kommentar fra kommunen:
Hensmoveien er befart 28.02.20. 3 stk hull er registrert og vil bli lappet når forholden ligger til rette (ikke kuldegrader og tør veibane) Kommunen har mange veier med dårlig asfaltdekke. Disse skiltes ikke på generelt grunnlag.

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune