Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 24.02.20 Annet

Sted: Sundgata/ACgt

Høy hekk gir liten/ingen oversikt. Skaper farlige trafikkforhold i krysset

Kommentar fra kommunen:
Vi oppfatter siktforholdene i krysset som godt nok i forhold til trafikkmengde.

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune