Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 11.02.20 Hull i vei

Sted: Almemoen

Huller i veien nederst v/ Ådalsveien og lenger opp i veien etter første sving.

Kommentar fra kommunen:
Vi ser på dette

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune