Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 11.02.20 Hull i vei

Sted: Røsholmstranda 23

Veien fra Røsolmstranda 1 og ned til Averøyveien er full av store hull. Vi må kjøre i sikksakk som medfører problemer når vi møter andre biler. Vi er redd for kjøretøyene våre.

Kommentar fra kommunen:
Veiavdelingen lapper og vedlikeholder så fort det er praktisk mulig. Ny asfalt er ikke på budsjettet. Takk for tipset!

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune