Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 11.02.20 Annet

Sted: Riperbakken 5

Har sendt dere melding om denne fyllinga ut mot kommunens eiendom imot Teglverksveien. Det er en fylling med et avløp som kan gi utgravinger i skråningen. Dessuten er det ikke noen fyllplass for hageavfall eller til parkering.

Kommentar fra kommunen:
Situasjonen er kjent og blir vurdert

IMG_20200210_085639.jpg
Se stort bilde

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune