Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 11.02.20 Hull i vei

Sted: Ved Høybyveien 29

Det er digre hull i veien etter at den ble gravd opp for noen måneder siden.

Kommentar fra kommunen:
Hullene vil bli lappet

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune