Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 10.02.20 Hull i vei

Sted: Støalandet

Hullete og klissete, spesielt der hvor fiberselskapet la ned fiber i november. De er "medskyldige" i veiens elendige forfatning og bør sin andel av regningen.

Kommentar fra kommunen:
Innmeldt sak er utbedret

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune