Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 05.02.20 Vann og avløp

Sted: Hofsfossveien 2

Støy ( Klikk ) ved biltrafikk fra sluk ivei. Dette kan føre til ulykke dersom sluket ryker og biler kjører i det.

Kommentar fra kommunen:
Dette er Statens Vegvesen sitt ansvar.

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune