Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 05.02.20 gatelys

Sted: Feltspatveien

Hvor lang tid tar det å fikse et gatelys? Dette er 3. beskjeden som blir sendt inn! Det gjelder fortsatt innerst i Feltspatveien.

Kommentar fra kommunen:
Tre ganger i året kontrollerer Nettservice Ringerike alle kommunens gatelysanlegg. Da sjekkes alle feilmeldingene som har kommet inn og eventuelle feil og mangler rettes. Kjøringene er lagt før skolestart, i midten av oktober og før jul.

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune