Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 30.01.20 Hull i vei

Sted: Støalandet

Forferdelig hullete vei langs elven igjen og vanskelig å kjøre med vanlig personbil uten å skade den.

Kommentar fra kommunen:
Vi vil se på veien så fort føre tillater det.

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune