Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 30.01.20 Annet

Sted: Gangtunnel under Oppenåsen

Hei! Har meldt inn denne feilen tidligere før jul... Lampene i gangtunnelen er fortsatt ødelagte og ute av drift. Mørkt!:(

Kommentar fra kommunen:
Ringerike kommune har en kontrakt med Nettservice Ringerike om drift og vedlikehold av gatelys langs kommunale veier. Tre ganger i året kontrollerer Nettservice Ringerike alle kommunens gatelysanlegg. Da sjekkes alle feilmeldingene som har kommet inn og eventuelle feil og mangler rettes. Kjøringene er lagt før skolestart, i midten av oktober og før jul. Skulle det være større feil, som for eksempel at hele nabolag er mørke, vil selvsagt dette bli prioritert utenfor disse kjøringene slik at vi kan sikre sikkerheten til myke trafikanter.

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune