Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 29.01.20 Vann og avløp

Sted: Ankersgt

Rett på andre side av gata for akebakke St Hanshaugen ved fartshump danner det seg alltid en stor vanndam ved regnvær. Vannet spruter innover fortau og ved frost blir det isete og glatt, fotgjengere blir vanndynket.

Kommentar fra kommunen:
Vi vil se på dette

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune