Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 29.01.20 Skilt-Trafikk

Sted: Ankersgt

Ligger ett all stansforbudt skilt ved fotgjengerovergangen på toppen av Hellebakken, skal vel stå på andre side av gata

Kommentar fra kommunen:
Vi ser på saken

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune