Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 29.01.20 Hull i vei

Sted: Ivar Åsens vei/Hattemaker Knudsens vei

Når fikser Ringerike kommune, permanent, problemet med kum og fordypning/bevegelse i svingen Ivar Åsens vei / Hattemaker Knudsens vei?

Kommentar fra kommunen:
Dette står foreløpig ikke på prioriteringslisten, men vi vil se nærmer på saken i løpet av våren/sommeren

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune