Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 29.01.20 Hull i vei

Sted: Støalandet

Svært hullete veibane.

Kommentar fra kommunen:
Vi ser på veien når vær og føret tillater dette.

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune