Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 27.01.20 Hull i vei

Sted: Svingveien 1

Begynnende hull ved kom ved blindvei skiltet.

Kommentar fra kommunen:
Svingveien er en privat vei og driftes ikke av Ringerike Kommune.

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune