Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 25.01.20 gatelys

Sted: Viulveien 211 - 223

Her er det Beeeeek-mørkt, og det har det vært i mange perioder den siste tiden. Jeg har også lagt merke til at gatelys var mørkelagt fra brua over elva ved Hvalsmoen og opp forbi togbrua. Det er trangt og fotgjengere har ingen andre steder å gå enn gjennom den smale tunnellen under brua der kun en bil kan passere av gangen, og når det er mørkt blir det farlig.

Kommentar fra kommunen:
Melding gitt Nettservice.

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune