Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 23.01.20 gatelys

Sted: Hensveien 147

Flere gatelys som ikke virker

Kommentar fra kommunen:
Melding gitt Nettservice.

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune