Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 20.01.20 gatelys

Sted: Hensveien 128

Lyset uten Henschien 128 lever sitt eget liv og har gjort dette en stund

Kommentar fra kommunen:
Melding er sendt Nettservice

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune