Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 20.01.20 Ingen valgt

Sted: arnold dybsjords vei

Innkjøringen til Ringerike sykehus er ikke forsvarlig å kjøre på med tanke på all syketransport som går der. Veien er i oppløsning, og den ble jo lagt ny i sommer. Det må dekkes med sand eller lignende da det ikke er forsvarlig for bil eller mennesker å kjøre over der nå. Må ses på øyeblikkelig.

Kommentar fra kommunen:
Denne veien har Ringerike Sykehus tatt over selv og har da blitt privat vei.

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune