Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 18.01.20 Annet

Sted: Jens lange Lyches vei 15 , 3517 hønefoss

Kan dere strø inn til Jens Lange Lyches vei 15

Kommentar fra kommunen:
Veien inn til Jens Lange Lyches vei 15 er privat og driftes ikke av Ringerike Kommune.

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune