Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 17.01.20 gatelys

Sted: Gneisveien 2

Gatelys mørkt igjen. Dette skjer ofte. Kan det ha sammenheng med at det tidvis støyer svært mye fra gatelykten?

Kommentar fra kommunen:
Melding er sendt Nettservice

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune