Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 17.01.20 Annet

Sted: Vestbygdveien 7

Veien mot rallerud og vestbygda, igjennom vestbygda. I vinter har veivedlikeholdet vært generelt litt mangelfullt , brøytingen er grei men strøing kunne vært fulgt opp bedre, og nå som det et holkeføre , blir det kun strødd en stripe midt i veien, dette fører til at folk kun kjører midt i veien og det oppstår for uhyggelige situasjoner. Fint om dere kan sørge for at hele veibredden blir strødd. Det kan gjerne bli strødd litt oftere også etter som været forandret seg har vi hatt dager det er omtrent blank holke i fra Sokna og igjennom vestbygda. Vi ønsker og ha trygge veier :)

Kommentar fra kommunen:
Dette er Statens Vegvesen sin vei

37E43F1E-53D0-4385-AF82-AA560EE9180D.png
Se stort bilde

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune