Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 16.01.20 Ingen valgt

Sted: Nymoveien 5-15

Dårlig strødd.Vanskelig for bussen til Austjord.

Kommentar fra kommunen:
Vi skal se på dette

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune