Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 14.01.20 gatelys

Sted: Viulveien 211 - 223

Det ser ut til at samtlige punkter er strømløse i stiik veien hos oss. OVP-vern ute?

Kommentar fra kommunen:
Beskjed er gitt Nettservice

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune