Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 13.01.20 gatelys

Sted: Hovsenga 20

Gatelysene er ute av drift.

Kommentar fra kommunen:
Nettservice er informert

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune