Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 10.01.20 Annet

Sted: Hovsenga 5

Greit med litt info om hvorfor det ikke er gatelys i Hov alle og Hovsenga.

Kommentar fra kommunen:
Lys skal være i orden nå

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune