Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 10.01.20 gatelys

Sted: Hauggata/BrÃ¥ten, Nakkerud

Gatelys ved innkjøring til Hauggata, fra RV35 virker ikke. Dette er ved busstopp "Bråten".

Kommentar fra kommunen:
Gatelyset ved RV35 tilhører Statens vegvesen og må meldes til dem.

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune