Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 09.01.20 Annet

Sted: Skoleveien

Det er ikke strødd på skoleplassen eller parkeringen.. vi har barn med hjelpemidler og er avhengig av ok underlag..

Kommentar fra kommunen:
Innmeldt sak er utbedret

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune