Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 09.01.20 gatelys

Sted: Hovsenga 11, H√łnefoss

Gatelysene i Hovsenga har ikke lyst de siste par dagene.

Kommentar fra kommunen:
Registrering er sendt til Nettservice

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune