Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Ubehandlet 07.01.20 Vann og avløp

Sted: Mosseveien 8

Brudd på hovedlinje, dette ved at det gjentatte ganger blir oversvømmelse av kloakk i våres kjeller, skjedd 5 ganger totalt fra september 2019 til siste gangen 21.desember. Nå Må det settes inn andre tiltak enn spyling fra Norva 24.


Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune