Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 06.01.20 gatelys

Sted: Viulveien 141

Ikke et gatelys på 2km som fungerer, helt mørkt

Kommentar fra kommunen:
Registrering er sendt til Nettservice

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune