Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 05.01.20 gatelys

Sted: Heradsbygdveien 5-7

Gatelys virker ikke, kommer og går. Vært sånn ca 6 uker.

Kommentar fra kommunen:
Registrering er sendt til Nettservice

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune