Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 02.01.20 Annet

Sted: Gneisveien

Glatt i veien. Flere har slitt med å komme seg opp de siste dagene. Det ser strødd ut flere steder, men mesteparten av grusen er frosset under isen. Virker som om det er en stund siden det ble strødd sist.

Kommentar fra kommunen:
Vi skal se på dette

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune