Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 01.12.19 Ingen valgt

Sted: Anettesvei 36 - 38

Gangvei som går mellom Anettesvei 36 og 38 er ikke brøytet så langt i vinter. Denne må også brøytes ved snøfall.

Kommentar fra kommunen:
Vi vil vil se på dette

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune