Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 28.11.19 Annet

Sted: Sørliveien

Hei. Fint hvis dere kan komme å måke her nå. Denne veien blir litt nedprioritert, vi må alltid si fra, men fint hvis det måkes her uten at man må gi beskjed hver gang det snør.

Kommentar fra kommunen:
Sørliveien er ikke nedprioritert, og vil bli brøytet og strødd på lik linje med alle andre kommunale veier i henhold til instruksen til Ringerike Kommune.

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune