Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Ubehandlet 25.11.19 Annet

Sted: Gullagata 21

Ved brøyting av fortau den 20.09.2019 kl.09.30 tok plogen på traktoren tak i et kumlokk og forskjøv dette litt. Grus og sand ble dessuten flyttet mange meter til fortauet utenfor Gullagata 23.


20191120_104715.jpg
Se stort bilde

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune