Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 24.11.19 Hull i vei

Sted: St√łaveien /Kragstadveirn

Mange hull, og mye leire i vei.

Kommentar fra kommunen:
Tiltak vil bli gjort

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune