Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 24.11.19 Hull i vei

Sted: Flattums gate

Det er et hull i asfalten, akkurat i den krappe svingen Stabellsgate/Flattumsgate. Her er det trangt fra før, blir enda verre når prøver å svinge unna hullet.

Kommentar fra kommunen:
Dette er Statens Vegvesen sitt ansvar

BSC_9312.jpg
Se stort bilde

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune