Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 20.11.19 Annet

Sted: Holtbekkveien

Hei, fint om dere nå får satt opp Holtbekkveien på brøyting og strøing! I år, som ved flere anledninger i fjor, utelates Holtbekkveien når Livveien brøytes og eller strøs. Påpekt tidligere!

Kommentar fra kommunen:
Vi vil se på saken, sjåfør er informert.

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune