Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 13.11.19 Annet

Sted: Tolpinrudveien

Såpeglatt, må strø!!

Kommentar fra kommunen:
Det vil bli strødd fortløpende

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune