Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 12.11.19 Annet

Sted: Sørliveien Hønefoss

Veldig glatt i Sørliveien nå. Islagt med smeltevann

Kommentar fra kommunen:
Det vil bli strødd fortløpende

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune