Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Ubehandlet 07.11.19 Hull i vei

Sted: Alf Western gate

Her har snille naboer i flere år prøvd å tette et svært hull i veien med sand, men etter hvert regnskyll er det nesten like ille igjen. Det er også et mindre, men veldig dypt hull i asfalten nærme Osloveien som kan ødelegge fjæring på biler og forårsake bråstopp for syklister, om man ikke vet om det. Uansett vanskelig å unngå om det er møtende trafikk.


Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune