Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Ubehandlet 05.11.19 Hull i vei

Sted: Carl Platous gate 5

Store hull i vei ved parkeringsplass utenfor Dalsbråten barnehage.


Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune